Speed & RPM Limiters Change

Ние во MaxChip ви нудиме промена на Speed & RPM Limiters.

Преку remapping ECU т.е преку репрограмирање на централната електронска единица овозможуваме промена на ограничувањето за максималната брзина и вртежите на моторот а при тоа се спречува оштетување на моторот. Speed & RPM лимитерот се користи како средство за зголемување на ефикасноста на искористување на горивото пред се кај бензинските мотори. Со користење на оваа услуга се врши индивидуално ремапирање во зависност од стилот, начинот и условите на возење.

 

За информации поврзани со Speed & RPM Limiters и Цените околу нив ве молиме контактирајте не на следниот Контакт