Turbo Hole ReductionTurbo Hole Reduction или намалување на ,,турбо дупка"

Овде во MaxChip ние сме специјализирани за ECU-remapping. Со долгогодишната работа забележавме дека еден од начините да се зголеми удобноста при возењето и навремениот одговор од турбината т.е.  вршиме намалување на т.н. ,,турбо дупка" или целосно елиминирање на ,,турбо дупка". Со тоа се избегнува одложената турбо реакција (закаснета реакција на турбината), ова може безбедно да се примене кај турбо бензиските мотори а исто така и кај турбо дизел моторите. Добивката од брзата реакција на турбината не е само поефикасното и побезбедно возење туку и намалената потрошувачка на гориво.

За информации поврзани со Turbo Hole Reduction и Цените ве молиме контактирајте не на следниот КОНТАКТ